Koşullu Notlar ile İlgili Bilgilendirme

Sosyal medyada koşullu dersler ile ilgili yanlış anlaşılmalara sebep olan yazışmalarla ilgili açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Yönetmelik ve yönergelerimiz gereği herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

Üniversitemiz “Ders İşlemleri, Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi” Madde 23 de aşağıdaki gibi belirtildiği şekilde DC ve DD notları başarısız not olup, mezuniyet aşamasında GANO(AGNO) koşulları yeterli olduğu taktirde başarılı kabul edilerek mezuniyet işlemleri yapılır.

Bu sebeple dersleri DC ve DD olan öğrencilerimizin dersi tekrar alıp almayacağı kendi kararlarıdır. Mezuniyet aşamasına gelindiğinde GANO(AGNO) yetersiz ise bu derslerden başarısızlık devam edeceği düşünülerek hareket edilmesi gerekmektedir.

Ders İşlemleri, Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi
Harfli Başarı notları
Madde 23 –
(1) Mutlak değerlendirme sistemi ya da bağıl değerlendirme sistemi esas alınarak
başarı notları harfli başarı notlarına dönüştürülür.
(2) Öğrencinin başarı durumuna ilişkin;
a) AA, BA, BB, CB ve CC harf notları başarılı,
b) DC, DD, FD, FF, SG, BÇ ve D harf notları başarısız harf notlarıdır.
(3) Mezuniyet aşamasında genel ağırlıklı not ortalaması 2.50 ve üzerinde olan öğrencilerin DC harf
notları, genel ağırlıklı not ortalaması 2.75 ve üzerinde olan öğrencilerin DD harf notları başarılı
sayılarak CC harf notuna dönüşür ve mezun olurlar.

0

Mission

Create and disseminate knowledge by constituting a scholarly community focused on research and education in the area of Computer Science and Engineering. We will engage in inter-disciplinary research and impact all programs at Akdeniz University. Our outreach activities will fuel economic development and contribute to the health and well being of society.

Vision

Our vision is to be within the top 10 of computer science and engineering departments in Turkey. Our graduates will be leaders and innovators in industry, education, and government in Antalya, Turkey and Europe. The faculty will be recognized for the quality of their research and will influence the national and international agenda.

İletişim

Antalya Campus
Dumlupınar Boulevard 07058 Antalya / TURKEY
Tel: +90 242 227 4400 (internal 4361)
Tel: GPS:36°53’51.8″N 30°38’59.3″E